กราฟราคา UK Brent

BRENT
UK Brent
1h24h7d14d30d1y
Market Cap24 ชม. (ทุกตลาด)
อุปทานหมุนเวียนวันที่ปัจจุบัน
กราฟราคา BRENT

ค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติม

เปิดบัญชีตอนนี้