Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

Phí & điều kiện

PrimeXBT đưa ra điều kiện giao dịch hấp dẫn và mức phí cạnh tranh cho tất cả người dùng nền tảng

Đặc điểm hợp đồng

Crypto Futures
Global Markets
Copy-trading