Điều khoản pháp lý

PrimeXBT cung cấp môi trường giao dịch minh bạch nhất và công khai chi tiết tất cả các điều khoản và điều kiện

warning icon Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem xét của chúng tôi Tuyên bố rủi ro