Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

Khiếu nại
Quy trình xử lý

Quy trình xử lý khiếu nại của chúng tôi đảm bảo rằng khiếu nại của khách hàng về dịch vụ và sản phẩm của PrimeXBT đều được tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng, hiệu quả và nhất quán.

Do đó, nếu không hài lòng với bất cứ dịch vụ nào của chúng tôi, trước tiên bạn hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng qua tính năng chat trực tiếp hoặc qua email tại [email protected] để được phản hồi ngay lập tức.

Trong trường hợp bạn cảm thấy mối quan ngại của mình chưa được Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi giải quyết thỏa đáng, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Bộ phận tuân thủ nội bộ của chúng tôi tại [email protected] . Bộ phận này có trách nhiệm xem xét độc lập khiếu nại của khách hàng và hoàn toàn tách biệt khỏi các bộ phận khác.

Cảnh báo rủi ro:

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch các sản phẩm sử dụng đòn bẩy có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.