PrimeXBT có sẵn ở quốc gia của bạn

Vui lòng chọn một ngôn ngữ hoặc khu vực khác để xem thông tin liên quan đến vị trí của bạn

Giá LTC/BTC hôm nay mới nhất

LTC/BTC
Litecoin
1h24h7d14d30d1y
Vốn hóa thị trường USD
Vol 24h (Tất cả các thị trường) USD
lưu hành Supply LTC
Ngay hiện tại
Biểu đồ giá LTC/BTC

Khám phá nhiều tài sản

Điều kiện giao dịch

Commission0.05%
Min. kích thước đặt hàng0.01 LTC
Min. thay đổi kích thước đơn hàng0.01 LTC
Tối đa quy mô thương mại đơn lẻ500 LTC
Tối đa sự phơi nhiễm200000 USD
Đòn bẩy tối đa1% (1:50)
Ngày cấp vốn / Dài hạn0.1250% Daily Funding Rate
Ngày cấp vốn / Ngắn hạn-0.0188% Daily Funding Rate
Giờ giao dịch24/7

Yêu cầu ký quỹ

PrimeXBT cho phép giao dịch ký quỹ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng khoản đầu tư của mình bằng cách mở các vị thế có quy mô lớn hơn số tiền bạn phải ký quỹ. Yêu cầu ký quỹ thay đổi tùy theo từng công cụ và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào để phản ánh điều kiện thị trường.

TừĐếnYêu cầu ký quỹTận dụng
01002%1:50
10020025%1:4
200>50%1:2
Commission0.05%
Min. kích thước đặt hàng0.01 LTC
Min. thay đổi kích thước đơn hàng0.01 LTC
Tối đa quy mô thương mại đơn lẻ500 LTC
Tối đa sự phơi nhiễm200000 USD
Đòn bẩy tối đa2% (1:50)
Ngày cấp vốn / Dài hạn0.1250% Daily Funding Rate
Ngày cấp vốn / Ngắn hạn-0.0188% Daily Funding Rate
Giờ giao dịch24/7

Yêu cầu ký quỹ

PrimeXBT cho phép giao dịch ký quỹ. Điều này có nghĩa là bạn có thể tận dụng khoản đầu tư của mình bằng cách mở các vị thế có quy mô lớn hơn số tiền bạn phải ký quỹ. Yêu cầu ký quỹ thay đổi tùy theo từng công cụ và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào để phản ánh điều kiện thị trường.

TừĐếnYêu cầu ký quỹTận dụng
01002%1:50
10020025%1:4
200>50%1:2
Mở tài khoản ngay
Mở tài khoản miễn phí và không có nghĩa vụ phải nộp tiền hay giao dịch.
warning icon Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem xét của chúng tôi Tuyên bố rủi ro