Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

giá ngoại hối

Nhận giá so sánh trực tiếp ngoại hối cũng như bảng xếp hạng giá được cập nhật và thông tin về tiền tệ như đồng đô la Mỹ, Great Bảng Anh, Yên Nhật, và loại tiền tệ lớn khác

Thị trườngCuối cùngThay đổi 24h
EUR/USD
GBP/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
XAG/USD
EUR/MXN
EUR/HKD
EUR/TRY
EUR/ZAR
GBP/HKD
GBP/MXN
GBP/TRY
GBP/ZAR
USD/CNH
USD/MXN
USD/THB
USD/ZAR
XAU/EUR
XAU/AUD
XAG/AUD
AUD/NZD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
GBP/NZD
GBP/SGD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/RUB
USD/SGD
USD/TRY

Hơn

shape icon
Thương mại tiền tệ ngoại hối lớn

PrimeXBT cung cấp truy cập giao dịch đáng tin cậy để lựa chọn các loại tiền tệ ngoại hối toàn cầu. Thương mại Dollar Mỹ, Đại Bảng Anh, Canada và Australia Dollar, và nhiều hơn nữa.

Giá trị của đồng tiền thế giới khác nhau luôn luôn thay đổi mà cung cấp cơ hội cho các nhà kinh doanh lợi nhuận như nhiều yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến quốc gia khác nhau, và đồng tiền của họ.

Xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại hối chuyên nghiệp với nền tảng từng đoạt giải thưởng PrimeXBT của. Thưởng thức phần mềm tạo biểu đồ tùy biến và trên 50 chỉ số kỹ thuật. Triển dài và ngắn với đòn bẩy, tự bảo hiểm vị trí của bạn, và thực hiện giao dịch sử dụng công cụ kinh doanh mạnh mẽ của chúng tôi.

EUR/USD

Euro
 

EUR / USD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch so với đồng Đô la Mỹ.

GBP/USD

Great Britain Pound
 

GBP / USD là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng Đô la Mỹ.

AUD/CAD

Australian Dollar
 

AUD / CAD là Đồng dollar Úc giao dịch so với đồng Dollar Canada.

AUD/CHF

Australian Dollar
 

AUD / CHF là Dollar Úc giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ.

AUD/JPY

Australian Dollar
 

AUD / JPY là Dollar Úc giao dịch so với đồng Yên Nhật.

AUD/USD

Australian Dollar
 

AUD / USD là Úc Dollar, giao dịch so với đồng Đô la Mỹ.

EUR/AUD

Euro
 

EUR / AUD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch so với đồng Dollar Úc.

EUR/CAD

Euro
 

EUR / CAD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch so với đồng Dollar Canada.

EUR/CHF

Euro
 

EUR / CHF là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ.

EUR/GBP

Euro
 

EUR / GBP là đồng euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch chống lại Đại Bảng Anh.

EUR/JPY

Euro
 

EUR / JPY là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch so với đồng Yên Nhật.

GBP/AUD

Great Britain Pound
 

GBP / AUD là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng Dollar Úc.

GBP/CAD

Great Britain Pound
 

GBP / CAD là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng Dollar Canada.

GBP/CHF

Great Britain Pound
 

GBP / CHF là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ.

GBP/JPY

Great Britain Pound
 

GBP / JPY là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng Yên Nhật.

USD/CAD

US dollar
 

USD / CAD là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Dollar Canada.

USD/CHF

US dollar
 

USD / CHF là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ.

USD/JPY

US dollar
 

USD / JPY là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Yên Nhật.

XAU/USD

Gold USD
 

XAU / USD là giá vàng được giao dịch so với đồng Đô la Mỹ.

XAG/USD

Silver USD
 

XAG / USD là Giá bạc giao dịch so với đồng Đô la Mỹ.

EUR/MXN

Euro
 

EUR / MXN là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, agains giao dịch đồng peso Mexico.

EUR/HKD

Euro
 

EUR / HKD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, agains giao dịch đồng đô la Hồng Kông.

EUR/TRY

Euro
 

EUR / TRY là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, giao dịch agains đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.

EUR/ZAR

Euro
 

EUR / ZAR là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu, agains giao dịch đồng rand của Nam Phi.

GBP/HKD

Great Britain Pound
 

GBP / HKD là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng đô la Hồng Kông.

GBP/MXN

Great Britain Pound
 

GBP / MHN là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng peso Mexico.

GBP/TRY

Great Britain Pound
 

GBP / TRY là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.

GBP/ZAR

Great Britain Pound
 

GBP / ZAR là The Great Bảng Anh giao dịch so với đồng rand của Nam Phi.

USD/CNH

US Dollar
 

USD / CNH là Dollar Mỹ giao dịch so với đồng Offshore Chainese Yuan.

USD/MXN

US dollar
 

USD / MXN là Dollar Mỹ giao dịch so với đồng Peso Mexico.

USD/THB

US dollar
 

USD / THB là Dollar Mỹ giao dịch so với đồng Bạt Thái Lan.

USD/ZAR

US dollar
 

USD / CNH là Dollar Mỹ giao dịch so với đồng rand của Nam Phi.

XAU/EUR

Gold EUR
 

XAU / EUR là Giá vàng giao dịch so với đồng Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu.

XAU/AUD

Gold AUD
 

XAU / AUD là Giá vàng giao dịch so với đồng đô la Úc.

XAG/AUD

Silver AUD
 

XAG / AUD là Giá bạc giao dịch so với đồng đô la Úc.

AUD/NZD

Australian Dollar
 

AUD / NZD là Đồng dollar Úc giao dịch so với đồng Dollar New Zeland

CAD/CHF

Canadian Dollar
 

CAD / CHF là Dollar Canada được giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ

CAD/JPY

Canadian Dollar
 

CAD / JPY là The Canadian Dollar giao dịch so với đồng Yên Nhật Bản

CHF/JPY

Swiss Franc
 

CHF / JPY là The Franc Thụy Sĩ được giao dịch so với đồng Yên Nhật Bản

EUR/NZD

Euro
 

EUR / NZD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu,

EUR/SGD

Euro
 

EUR / SGD là The Euro, tiền tệ của Liên minh châu Âu,

GBP/NZD

Great Britain Pound
 

GBP / NZD là The Great Britain Pound giao dịch so với đồng Dollar New Zeland

GBP/SGD

Great Britain Pound
 

GBP / NZD là The Great Britain Pound giao dịch so với đồng Dollar New Zeland

NZD/CAD

New Zealand dollar
 

NZD / CAD là The New Zeland Dollar giao dịch so với đồng Dollar Canada

NZD/CHF

New Zealand dollar
 

NZD / CHF là The New Zeland Dollar giao dịch so với đồng Franc Thụy Sĩ

NZD/JPY

New Zealand dollar
 

NZD / JPY là The New Zeland Dollar giao dịch so với đồng Yên Nhật Bản

NZD/SGD

New Zealand dollar
 

NZD / SGD là The New Zeland Dollar giao dịch so với đồng Dollar Singapure

NZD/USD

New Zealand dollar
 

NZD / USD là The New Zeland Dollar giao dịch so với đồng đô la Mỹ

USD/RUB

US dollar
 

USD / RUB là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Rubl Nga

USD/SGD

US dollar
 

USD / SGD là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Dollar Singapure

USD/TRY

US dollar
 

USD / TRY là The Đô la Mỹ giao dịch so với đồng Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Nền tảng giao dịch PrimeXBT
Hãy đi trước một bước và nâng cao kết quả giao dịch với công nghệ hàng đầu trong ngành.
best broker
Best Crypto and Forex Broker
Forex Awards
best platform
Best Platform for Margin Trading
ADVFN International Financial Awards
best broker
Best Crypto Trading App
Forex Awards
devices image
< 7.12 ms
Tốc độ thực hiện lệnh trung bình
12+
nhà cung cấp thanh khoản tích hợp
> 12,000
Thực hiện lệnh mỗi giây
$545,000,000
Khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày
Đăng ký chỉ mất 40 giây!

Tại sao là chúng tôi?

Bắt đầu
Bắt đầu kinh doanh trong vài phút!

Bắt đầu kinh doanh trong chỉ 3 bước

 • 1
  Đăng ký
  Tạo một tài khoản mới trên PrimeXBT trong vòng chưa đầy một phút. Chỉ có một E-mail đăng ký là cần thiết để bắt đầu.
 • 2
  Tiền vào tài khoản của bạn
  Gửi tiền vào ví cá nhân của bạn. Khi tài khoản của bạn được tài trợ, bạn đã sẵn sàng để thương mại!
 • 3
  bắt đầu giao dịch
  Truy cập đầy đủ các phần mềm thương mại được trao giải thưởng của chúng tôi. Lợi ích từ phí thấp và các tính năng giao dịch tiên tiến