Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

Giá CAC 40 Index hôm nay mới nhất

Vốn hóa thị trường USD
Vol 24h (Tất cả các thị trường) USD
lưu hành Supply 
Ngay hiện tại
Biểu đồ chỉ số CAC 40 Index

Khám phá nhiều tài sản

Theo dõi biểu đồ giá CAC 40 Index theo thời gian thực này để suy đoán về biến động giá của cặp tiền tệ quốc gia CAC 40 Index /. Với biểu đồ trực tiếp thuận tiện này, bạn có thể xem CAC 40 Index / giá tiền tệ quốc gia hiện tại, phân tích động lực giá, theo dõi CAC 40 Index lịch sử đối với tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia, xây dựng chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch CAC 40 Index với đòn bẩy trên PrimeXBT.

Hồ sơ
CAC 40 Index

CAC 40 là một chỉ số thị trường chứng khoán của Pháp được dùng làm tiêu chuẩn. Như tên của nó, chỉ số này bao gồm 40 giá trị quan trọng nhất trong số 100 giá trị vốn hóa thị trường hàng đầu trên Paris Bourse (nay là Euronext Paris). Tên gọi này xuất phát từ hệ thống tự động hóa ban đầu Cotation Assiste en Continu of the Paris Bourse (Báo giá hỗ trợ liên tục). Vào ngày 31 tháng 12 năm 1987, chỉ số CAC 40 được đưa ra với giá trị cơ bản là 1000. Vào ngày 1 tháng 12 năm 2003, hệ thống trọng số của chỉ số được thay đổi từ tổng vốn hóa thị trường sang vốn hóa thị trường tự do thả nổi.

Thông tin tiền tệ

CAC 40 Index

Chỉ số này đại diện cho 40 cổ phiếu quan trọng nhất được giao dịch trên thị trường chứng khoán Paris.

Euro

Đồng euro là đơn vị tiền tệ và tiền tệ của Liên minh Châu Âu, được ký hiệu bằng dấu €. Lần đầu tiên nó được giới thiệu như một đơn vị tiền tệ không dùng tiền mặt vào năm 1999, sau đó là tiền giấy và tiền kim loại vào năm 2002. Đồng euro thay thế tiền tệ của các nước EU tham gia cũng như một số nước không thuộc EU.

Những bài viết liên quan

Mở tài khoản ngay
Mở tài khoản miễn phí và không có nghĩa vụ phải nộp tiền hay giao dịch.