Trang này có sẵn bằng tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn để xem trang web

That Crypto Show!

Nhận tin tức tiền điện tử mới nhất và phân tích giao dịch chuyên sâu trên That Crypto Show! Hãy bắt gặp chuyên gia giao dịch thường trú của PrimeXBT, Dirk Hartig, khi anh ấy thảo luận về các điều kiện thị trường hiện tại và cách biến các sự kiện thành giao dịch sinh lời.
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading - Live
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading - Live
Academy Trading Contest Winners - AMAZING Results & Strategies!
Academy Trading Contest Winners - AMAZING Results & Strategies!
The #Ethmerge...A Disaster?!
The #Ethmerge...A Disaster?!
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading! 23th Sep 22
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading! 23th Sep 22
Live Trading: US Interest Rate Decision!
Live Trading: US Interest Rate Decision!
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading!
The Closing Bell - This Week in #Crypto Trading!
The Top 3 Charts For Profitable Trading
The Top 3 Charts For Profitable Trading
#Bitcoin: The Kiss Of Death!
#Bitcoin: The Kiss Of Death!
The Closing Bell....This Week in #Crypto Trading
The Closing Bell....This Week in #Crypto Trading
Join The Free Trading Contest, Win Up To 1,000 USDT!
Join The Free Trading Contest, Win Up To 1,000 USDT!
Learn How To Trade FOREX - Live
Learn How To Trade FOREX - Live
#bitcoin: Should I Buy Now?
#bitcoin: Should I Buy Now?
Do NOT Ignore This When Trading Crypto The Next Days - Things Are About To Heat Up in #crypto
Do NOT Ignore This When Trading Crypto The Next Days - Things Are About To Heat Up in #crypto
Indicator Setups For Intraday Scalping of Cryptocurrencies - Live
Indicator Setups For Intraday Scalping of Cryptocurrencies - Live
How To Outperform With #altcoins....TOP 3 Altcoin Picks Revisited!
How To Outperform With #altcoins....TOP 3 Altcoin Picks Revisited!
I Traded a Simple 1 min #Bitcoin RSI Scalping Strategy For 1 Day - The Results Were VERY Surprising!
I Traded a Simple 1 min #Bitcoin RSI Scalping Strategy For 1 Day - The Results Were VERY Surprising!
How To Create Better #Crypto Trading Strategies with #Renko Charts
How To Create Better #Crypto Trading Strategies with #Renko Charts
The Hidden #Bitcoin Trading Pattern Under #trump and #biden
The Hidden #Bitcoin Trading Pattern Under #trump and #biden
#Crypto: Be careful, it's a trap!
#Crypto: Be careful, it's a trap!
How to trade Cryptos in times of high volatility - live
How to trade Cryptos in times of high volatility - live
#Crypto Trading Pattern With 100 % Success Rate Forming Again Right Now!
#Crypto Trading Pattern With 100 % Success Rate Forming Again Right Now!
Your 5-minute Bitcoin Price Forecast
Your 5-minute Bitcoin Price Forecast
#Bitcoin is dead! How I Failed To Earn 8 Million USD...
#Bitcoin is dead! How I Failed To Earn 8 Million USD...
When Is Altcoin Season Finally Starting? Live Stream
When Is Altcoin Season Finally Starting? Live Stream
The Ultimate Bitcoin Cheat Sheet - Swing Trading Edition
The Ultimate Bitcoin Cheat Sheet - Swing Trading Edition
The Ultimate Bitcoin Cheat Sheet - Long Term Edition
The Ultimate Bitcoin Cheat Sheet - Long Term Edition
How to invest in a Bear market?
How to invest in a Bear market?
#Crypto....When will the bulls return?
#Crypto....When will the bulls return?
Watch for this Chart Pattern in Bitcoin now!
Watch for this Chart Pattern in Bitcoin now!
The Top 3 Altcoins To Get Rich With
The Top 3 Altcoins To Get Rich With
Crypto Expert: THIS is the bottom!
Crypto Expert: THIS is the bottom!
Trading For A Living - How Much Money Do You Really Need?
Trading For A Living - How Much Money Do You Really Need?
The Demise Of Terra Luna, New Tax Laws For German Crypto Investors & A Tokenized Art Masterpiece
The Demise Of Terra Luna, New Tax Laws For German Crypto Investors & A Tokenized Art Masterpiece
My Most Successful Trades in 2022 - So Far!
My Most Successful Trades in 2022 - So Far!
Game Over For #Cryptocurrencies? Is The Total Crash Coming Now??!!
Game Over For #Cryptocurrencies? Is The Total Crash Coming Now??!!
Important! Most #Bitcoin Traders Will Lose Money In The Next Days - Do Not Be One Of Them!!!
Important! Most #Bitcoin Traders Will Lose Money In The Next Days - Do Not Be One Of Them!!!
Earn 300 USD Per Day With This Simple Trading Strategy
Earn 300 USD Per Day With This Simple Trading Strategy
Professional Trading - SECRET TRICKS AND BEGINNER MISTAKES You Need To Know About - With LiBZ42
Professional Trading - SECRET TRICKS AND BEGINNER MISTAKES You Need To Know About - With LiBZ42
These 3 Chart Hacks Will Make Your Life Easier When Trading #Crypto
These 3 Chart Hacks Will Make Your Life Easier When Trading #Crypto
Are Terra Luna and Terra UST doomed to fail?
Are Terra Luna and Terra UST doomed to fail?
How to become a profitable part time Trader
How to become a profitable part time Trader
Warning!! If you are Trading today watch this first!
Warning!! If you are Trading today watch this first!
The week ahead in Crypto. Prepare yourself now!
The week ahead in Crypto. Prepare yourself now!
Is the bear market over? #Bitcoin #Ethereum #Luna
Is the bear market over? #Bitcoin #Ethereum #Luna
Day Trading Live in Cryptos!
Day Trading Live in Cryptos!
Terra Luna Buying 3 Billion USD Worth Of Bitcoin!
Terra Luna Buying 3 Billion USD Worth Of Bitcoin!
The Room - Live Trading Results from Bitcoin & Oil Trades
The Room - Live Trading Results from Bitcoin & Oil Trades
The Room...Live Trading, Live News, Live Action!
The Room...Live Trading, Live News, Live Action!
OIl price soon at 300 USD & Bitcoin price soon at 10.000 USD?
OIl price soon at 300 USD & Bitcoin price soon at 10.000 USD?
The true reason behind the Bitcoin ralley!
The true reason behind the Bitcoin ralley!
Cryptos: Where Are They Heading In 2022?
Cryptos: Where Are They Heading In 2022?
Why You Should Not Trust Chartanalysis at The Moment
Why You Should Not Trust Chartanalysis at The Moment
Hot Charts For Trading
Hot Charts For Trading
Why You NEED To Become A Trader To Reach
Why You NEED To Become A Trader To Reach
Bitcoin: Will A Supply Shock Lead To Prices Of 500,000 USD?!
Bitcoin: Will A Supply Shock Lead To Prices Of 500,000 USD?!
Are Stocks Going to Cause A New Crypto Winter??!!
Are Stocks Going to Cause A New Crypto Winter??!!
Bitcoin News: Is The Bottom Incoming?
Bitcoin News: Is The Bottom Incoming?
Bitcoin: Important Chart Signal!
Bitcoin: Important Chart Signal!
Bitcoin at the Breaking point: How to survive the upcoming weeks!
Bitcoin at the Breaking point: How to survive the upcoming weeks!
Bitcoin price prediction for 2022
Bitcoin price prediction for 2022
Insane profits with this simple trading strategy!
Insane profits with this simple trading strategy!
What is Fundamental Analysis?
What is Fundamental Analysis?
How to become an Expert Crypto Trader - with Lisa N Edwards
How to become an Expert Crypto Trader - with Lisa N Edwards
Are Whales manipulating the Bitcoin price?
Are Whales manipulating the Bitcoin price?
15,000 % Performance in the PrimeXBT Trading Contest!
15,000 % Performance in the PrimeXBT Trading Contest!
The 5 minute Crypto forecast
The 5 minute Crypto forecast
Will Cryptos crash further?
Will Cryptos crash further?

Hướng dẫn nền tảng PrimeXBT

Khai thác tối đa PrimeXBT bằng cách học cách sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của nền tảng.
PrimeXBT Tutorial 1: Platform Overview
PrimeXBT Tutorial 1: Platform Overview
PrimeXBT Tutorial 2: How to Fund Your Wallet Account
PrimeXBT Tutorial 2: How to Fund Your Wallet Account
PrimeXBT Tutorial 3: Ho To Place a Trade and Use Different Order Types
PrimeXBT Tutorial 3: Ho To Place a Trade and Use Different Order Types
PrimeXBT Tutorial 4: How Margin Trading Works
PrimeXBT Tutorial 4: How Margin Trading Works
PrimeXBT Tutorial 5: Introduction to the Covesting Copy-Trading Module
PrimeXBT Tutorial 5: Introduction to the Covesting Copy-Trading Module
PrimeXBT Tutorial 6: How To Follow Covesting Strategies
PrimeXBT Tutorial 6: How To Follow Covesting Strategies
PrimeXBT Tutorial 7: How To Create Your Own Covesting Strategy
PrimeXBT Tutorial 7: How To Create Your Own Covesting Strategy
PrimeXBT Tutorial 8: How To Earn Passive Income With Covesting Yield Accounts
PrimeXBT Tutorial 8: How To Earn Passive Income With Covesting Yield Accounts
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
How To Trade With High Volatility?
How To Trade With High Volatility?
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: How To Use Leverage
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: How To Use Leverage
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How to manage risk when trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How to manage risk when trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies

Các khóa học về giao dịch và tiền điện tử

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh giáo dục thế giới về khả năng biến đổi của tiền điện tử và cách bạn có thể thu lợi bằng cách giao dịch chúng. Khóa học video về Giao dịch & Tiền điện tử cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện cho người mới bắt đầu, đồng thời có đủ thông tin chi tiết để đưa các chuyên gia lên cấp độ tiếp theo.
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 9: Alternatives To Trading Cryptocurrencies
What Is Play-To-Earn? #p2e
 • Education
 • NFT
What Is Play-To-Earn? #p2e
Top 3 Most Common #Crypto Myths Debunked!
 • Education
 • Essentials
Top 3 Most Common #Crypto Myths Debunked!
I Traded a Simple 1 min #Bitcoin RSI Scalping Strategy For 1 Day - The Results Were VERY Surprising!
 • Education
 • Trading
I Traded a Simple 1 min #Bitcoin RSI Scalping Strategy For 1 Day - The Results Were VERY Surprising!
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How to manage risk when trading
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 8: How to manage risk when trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 7: Pros and Cons of different Chart Types
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: Ho to use leverage
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 6: Ho to use leverage
How To Trade With High Volatility?
 • Education
 • Essentials
How To Trade With High Volatility?
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 5: How to find the right indicators
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 4: How to identify Trends
How To Spot Pump-and-DUMPs!
 • Education
 • Trading
How To Spot Pump-and-DUMPs!
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 3: How to use Stop Loss and Take Profit
The Ultimate Bitcoin Trading Cheat Sheet - Swing Trading Edition
 • Education
 • Trading
The Ultimate Bitcoin Trading Cheat Sheet - Swing Trading Edition
The Ultimate Bitcoin Trading Cheat Sheet - Long Term Edition
 • Education
 • Trading
The Ultimate Bitcoin Trading Cheat Sheet - Long Term Edition
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 2: How to use different Order types
Past, Presence and Future of NFTs
 • Education
 • NFT
Past, Presence and Future of NFTs
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Intro: Your success starts here!
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
 • Education
 • Trading
Crypto Trading Crash Course Lesson 1: How to execute Trades fast!
Crypto Terms You Should Know Before Investing
 • Education
 • Essentials
Crypto Terms You Should Know Before Investing
How to Become a Digital Real Estate Investor - and Should You?
 • Blockchain
 • Education
How to Become a Digital Real Estate Investor - and Should You?
Earn 300 USD Per Day With This Simple Trading Strategy
 • Education
 • Trading
Earn 300 USD Per Day With This Simple Trading Strategy
Professional Trading - SECRET TRICKS AND BEGINNER MISTAKES You Need To Know About - With LiBZ42
 • Education
 • Trading
Professional Trading - SECRET TRICKS AND BEGINNER MISTAKES You Need To Know About - With LiBZ42
FOMO & FUD
 • Education
 • Trading
FOMO & FUD
What does "to HODL" mean?
 • Education
 • Essentials
What does "to HODL" mean?
What is Crypto Mining?
 • Blockchain
 • Education
What is Crypto Mining?
What Are Crypto Wallets?
 • Essentials
 • Education
What Are Crypto Wallets?
What Is A Blockchain?
 • Blockchain
 • Tech
What Is A Blockchain?
Day Trading Strategies For Cryptocurrencies
 • Education
 • Trading
Day Trading Strategies For Cryptocurrencies
What Is Technical Analysis?
 • Education
What Is Technical Analysis?
How To Find The Perfect Stop Loss
 • Education
 • Trading
How To Find The Perfect Stop Loss
What is Fundamental Analysis and how to use it for trading?
 • Education
What is Fundamental Analysis and how to use it for trading?
How To Create Your Own Trading Strategy In 7 Simple Steps
 • Education
 • Trading
How To Create Your Own Trading Strategy In 7 Simple Steps
What are Cryptocurrencies?
 • Education
 • Essentials
What are Cryptocurrencies?
What are NFTs?
 • Education
 • NFT
What are NFTs?
The Difference Between Cryptocurrencies & FIAT Money
 • Education
 • Essentials
The Difference Between Cryptocurrencies & FIAT Money
Đăng ký Hội thảo trên web
Lời nhắc về hội thảo trên web và quyền truy cập vào chương trình phát sóng trực tuyến sẽ được gửi đến e-mail của bạn